Y Gwyll dialect

Which dialect of Welsh as provided for via the SSiW courses is dominant in Y Gwyll? Or is it a mix of both?

Interesting question - I’m not much of a tv watcher, so I’ve only caught snippets of y Gwyll - I would expect it to be a mixture of both, in general terms, but maybe people who’ve watched it all will be able to shed a bit more light on this… :slight_smile:

1 Like

It is definitely a mixture. In the episode I watched over the weekend (episode 2, part 2) there was an actor from PyC and one from RaR and the actor who played the original (and best) Rapsgaliwn who has probably the most Gogish accent you will ever hear.

They are, however, all speaking Welsh. :wink:

3 Likes

That would probably be the actor who played Alwyn in RaR. I noticed he was using some “southern” constructions, although his accent to me sounded about the same as he used to sound in RaR.

I think there were other indications of it being a mixture. DCI Matthias, while primarily a “southern” speaker, would occasionally come out with “northern” expressions (e.g. “mae gen i…”)… I wondered if it was to make the person he was interviewing feel more comfortable.

It’s set in Aberystwyth, where there is very much a mix of both in common usage.

2 Likes

That’s very widely used in the south, BTW. Even by people who would never say mae ganddo fe.

3 Likes

He, and his brother, Rhys Ifans, come from Penbrokeshire I think (I looked it up a while ago after seeing the two of them wandering around the Urdd together).

1 Like

Llyr and Rhys Ifans are from Rhuthun, aren’t they?

2 Likes

No idea to be honest, I just seem to remember reading something, they certainly seem to have a more northerly dialect/accent to me.

Just googled … Llŷr was born in Rhuthin, Rhys was born in Haverford West. That’s according to Wikipedia so who knows.

2 Likes

Born in Hwlffordd and brought up in Ruthun. Went to Ysgol Maes Garmon in Yr Wyddgrug.

2 Likes

Interesting programme. (And Mali Harries used “mae gen i” at least once :slight_smile: ).

Cardi Noir
Straeon Bob Lliw
Chwaraewr mewn ffenest fach

Mae Aberystwyth a Cheredigion yn enwog i ddilynwyr straeon noir ledled y byd, gyda thirwedd yr ardal yn un o gymeriadau answyddogol cyfres ddrama Y Gwyll / Hinterland. Yn yr un modd ag y daeth ‘Nordic Noir’ yn derm am gyfresi dirgelwch Sgandinafaidd, mae nifer yn defnyddio ‘Cardi Noir’ i ddisgrifio’r hyn sydd ar droed yng Ngheredigion. Ond nid dyma’r enghraifft gyntaf.

Mae nifer o awduron a sgriptwyr wedi gosod Aberystwyth a Cheredigion yn gefndir i’w straeon ditectif a dirgelwch dros y blynyddoedd. Ymhlith yr enghreifftiau mae nofelau’r awdur Saesneg Malcolm Pryce am y ditectif preifat Louis Knight; cyfres yr awdur Cymraeg Geraint Evans am y ditectif Gareth Prior a’i dîm; a nofel ddirgelwch Fflur Dafydd, Y Llyfrgell, sydd hefyd yn ffilm wedi’i gosod yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Mae’n debyg mai’r enghraifft gyntaf o ‘Cardi Noir’ oedd Yr Heliwr yn 1992, sef ffilm dditectif gyda Philip Madoc yn actio DCI Bain. Lyn Ebenezer a Sion Eirian oedd yn gyfrifol am y syniad gwreiddiol, a chyhoeddodd Lyn ddwy nofel yn seiliedig ar y ffilm. Fel Y Gwyll, cafodd fersiwn Gymraeg a Saesneg eu ffilmio ochr yn ochr, ac arweiniodd y ffilm at gyfres deledu o’r enw A Mind To Kill ar Channel 5 rhwng 1994 a 2002. Cafodd ei gwerthu i 24 o wledydd.

Mali Harries, yr actores sy’n portreadu DI Mared Rhys yn Y Gwyll, sy’n mynd ar drywydd ‘Cardi Noir’ yn y rhaglen hon, ac yn ceisio datrys y dirgelwch ynglŷn â pham fod Aberystwyth a gogledd Ceredigion yn denu cynifer o awduron.

Ymysg y tystion mae’r awduron Lyn Ebenezer, Geraint Evans a Fflur Dafydd, ynghyd ag Ed Thomas a Paul Davies o dîm cynhyrchu Y Gwyll.

@henddraig bach, oes diddordeb i ti?