Two Events in Gorslas

TWO EVENTS :point_down:

The cycle tour passes through Gorslas at 12:28 and the Gorslas Carnival will start after that.

Gorslas and nearby villages are hotspots for native Welsh Speakers!

Yn enwedig os dych chi eisiau ymarfer siarad Cymraeg. Tafarn-y- Phoenix bydd yn buzzin’ yn y p’hawn a nos
(especially if you want to practice speaking Welsh. The Phoenix Pub will be buzzing in the afternoon and evening.)

Evening entertainment at Tafarn y Phoenix, including music by popular Welsh group Baldande, starts at 7pm until late.

1 Like

Dw’i moyn i ti atgoffa fi plis. Hoffwn i ddod i’r dafarn yn y nos. xx

1 Like

Wrth gwrs, Ali, bydda i’n yn hapus i’ti atgoffa. Ga i fydda yn eich atgoffa ti nos Wener? Galla i ti barcio yn fy drive, os wyt ti’n achos gan y gallai’r maes parcio fod yn brysur, yna gallwn yrru i lawr y bryn yn fy nghar?
Hope you understand what I am trying to say?! I will hopefully be well enough to come to the Colliers Monday night.