Monthly meet-up in St Albans, Hertfordshire

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 8fed o fis Mehefin o 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.

Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 8th June at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.

A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you.

@CatrinLliarJones

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 13eg o fis Gorffennaf o 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.

Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 13th July from 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.

A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you.

@CatrinLliarJones