Monthly meet-up in St Albans, Hertfordshire

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 8fed o Ebrill, am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 8th April, at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

@Deborah-SSi

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 13deg o fis Fai, am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 13th Mayat 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

@Deborah-SSi

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 10fed o fis Mehefin am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 10th June at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

@Deborah-SSi

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 8fed o fis Gorffennaf am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 8th July at10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

@Deborah-SSi

1 Like

Shwmae Elizabeth - Dw i’n byw yn Milton Keynes ond mae fy mab yn byw yn St. Albans. Weithiau dw i’n dod i ymweld a fe. Pan fyddwch chi’n gwrdd ym mis Awst? Diolch, David.

Sut mae David. Diolch am eich neges. Bydd braf cwrdd â chi yn St Albans. Dyn ni’n cwrdd bob ail ddydd Sadwrn y mis, felly dylai’r cyfarfod nesaf fod ar y 12fed Awst, ond efallai bydd llawer o bobl ar wyliau. Bydda i’n anfon ebost at aelodau’r grŵp erbyn ddiwedd mis Gorffennaf. Basech chi’n anfon eich cyfeiriad ebost ata i taswn i’n ychwanegu’ch enw i fy rhestr.
Hwyl fawr,
Elizabeth

Sut mae Elizabeth - diolch am dy ateb.

Dyma fy ebost. david.cymru01@googlemail.com

Dw i’n edrych ymalen at glywed i ti.

Hwyl,

David

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 12fed o fis Awst am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 12th August at10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

@Deborah-SSi

1 Like

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, yr 9fed o fis Medi am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 9th September at10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth

Cylch Siarad, St Albans
Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 14eg o fis Hydref am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 14th October at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth Liney

Cylch Siarad, St Albans
Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 11eg o fis Tachwedd am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 11th November at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth Liney

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron / Dates for your diaries:

12.11.2023 - Sul y Cofio - 6yh Remembrance Sunday - 6pm
Gymanfa Ganu Flynyddol / Annual Welsh Hymn singing festival
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
30 Eastcastle Street, Oxford Circus.
London W1W 8DJ

10.12.2023 6yh / 6pm
Naw Llith a Charol / 9 Lessons and Carols
Canolfan Cymry Llundain / London Welsh Centre
157 - 163 Gray’s Inn Road
London WC1X 8UE

14.01.2024 3yp / 3pm
Y Plygain - traditional carol singing:
Capel Y Bo’r
Southwark Bridge Road
SE1 0EU

Cylch Siarad, St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 9fed o fis Rhagfyr am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 9th December at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth Liney

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron / Dates for your diaries:

10.12.2023 6yh / 6pm
Naw Llith a Charol / 9 Lessons and Carols
Canolfan Cymry Llundain / London Welsh Centre
157 - 163 Gray’s Inn Road
London WC1X 8UE
Tocynnau am ddim ar y wefan / Tickets free of charge on the website: Nine Lessons and Carols at The London Welsh Centre event tickets from TicketSource

14.01.2024 3yp / 3pm
Y Plygain - traditional carol singing:
Capel Y Bor’o
Southwark Bridge Road
SE1 0EU

@Deborah-SSi

@CatrinLliarJones

Please note the change in time for the Plygain Service

14 January 2024 at 4pm
Plygain Service

at Capel y Boro and on Zoom

Followed by Refreshments

The Borough Welsh Congregational Chapel
90 Southwark Bridge Road
London
SE1 0EX

@CatrinLliarJones

1 Like

Cylch Siarad, St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 13eg o fis Ionawr am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

The next meeting of the group will be on Saturday, 13th January at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

Hwyl fawr,
Elizabeth Liney

Dyddiad ar gyfer eich dyddiaduron / Date for your diaries:

14.01.2024. 4yp/4pm
Y Plygain - traditional carol singing:
Capel Y Boro
Southwark Bridge Road
London
SE1 0EX

Bydd lluniaeth wedyn / Followed by refreshments

@CatrinLliarJones

Hi @elizabethliney! Thanks for this information! Unfortunately, this week’s email went out at 10 am this morning and next week’s email will go out the morning of next Wednesday the 17th. So, unfortunately, the timings don’t quite work out for advertising the above events.

Unfortunately, I didn’t see your message on the 23rd of December as we were off for two weeks over Christmas, following which I was unwell, so didn’t start back at work till this week - so I completely missed this! :see_no_evil:

But let me know about the next meet-ups you have and we’ll get them in the email in plenty of time. :slight_smile:

Cylch Siarad St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 10fed o fis Chwefror am 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 10th Febraury at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you

Cylch Siarad St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 9fed o fis Mawrth o 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 9th March at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you.

Cylch Siarad St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 13eg o fis Ebrill o 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 13th April at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you.

Cylch Siarad St Albans

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ddydd Sadwrn, y 11eg o fis Mai o 10.30yb i hanner dydd yng Nghaffi Canolfan Arddio Notcutts, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN. Croeso cynnes i bawb.

Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

The next meeting of the group will be next Saturday, 11th May at 10.30am till midday in Notcutts Garden Centre Cafe, Hatfield Road, Smallford, AL4 0HN.
A warm welcome to all.

I’m looking forward to seeing you.