Ymchwil yr iaith Cymraeg (dysgwyr) - Welsh language research (learner)

Helo, s’mae?

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn yn ystod y cyfnod rhyfedd yma.

Meinir Olwen Williams dw i, a dwi’n gwneud ymchwil am ddysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wnaethoch chi lenwi holiadur am eich profiadau wrth ddysgu a defnyddio Cymraeg. Diolch o galon am hyn - mae wedi bod yn werthfawr iawn!

Dwi’n chwilio am bobl i wneud ail holiadur ac yn gobeithio byddwch chi’n gallu sbario tua 20 munud i helpu. Bydd gofyn i chi wrando ar recordiadau o bobl yn siarad Cymraeg ac ymateb iddyn nhw.

Dyma’r linc: https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/holiadur-nodweddion-siaradwyr

Mae croeso i chi rannu’r linc gydag unrhyw un sydd yn, neu wedi, dysgu Cymraeg. Dwi eisiau clywed gan gymaint o bobl â phosib. Mae croeso i chi gysylltu â fi ar weu423@bangor.ac.uk i ofyn unrhyw gwestiynau.

I hope that you are well in these strange times.

My name is Meinir Olwen Williams, and I’m conducting research about learning Welsh at Bangor University. During the last year you filled in a questionnaire about your experiences learning and using Welsh. Thank you very much – it has been invaluable!

I’m searching for participants to complete a second questionnaire and am hoping that you can spare around 20 minutes to help. You will be asked to listen to recordings of people speaking Welsh and react to what you hear.

Here’s the link: https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/holiadur-nodweddion-siaradwyr

Please share this link with anyone who is learning, or has learned, Welsh. I’d like to hear from as many people as possible. Feel free to contract me on weu423@bangor.ac.uk with any questions.

Diolch o galon unwaith eto,

Meinir Olwen Williams

4 Likes

I received this email and thought it would share

3 Likes