Y Mab Darogan - coming to Caerdydd

Y Mab Darogan yn Neuadd Dewi Sant!
Mae sioe gerdd y Mab Darogan ar ei ffordd i Gaerdydd! Bydd y sioe gan Gwmni Theatr Maldwyn i’w gweld yn Neuadd Dewi Sant nos Sadwrn 29 Ebrill. Dyma sioe gerdd Gymraeg sy’n addas i’r teulu cyfan, sy’n adrodd hanes Owain Glyndŵr, tywysog olaf Cymru ac un o arwyr mawr y genedl. Bachwch eich tocynnau! https://www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk/beth-sydd-ymlaen/theatr/y-mab-darogan/

The musical show Y Mab Darogan is on its way to Caerdydd. The show by Maldwyn Theatre Company can be seen in St David’s Hall on 29th April. It’s a musical show suitable for all the family which tells the history of Owain Glyndŵr, the last prince of Wales and one of the great heroes of the people. Grab your tickets! (link above)