Wnaeth / wnaethon

Beth wnaeth y plant? but …beth wnaethon nhw? does this suggest that ‘y plant’ acts as if it was singular.

yes, exactly.
The 3rd person is used if you are referring to definite nouns rather than pronouns -
Wnaeth Mr a Mrs Jones fynd
Wnaeth y cŵn gyfarth
Wnaeth bob un ohonyn nhw llwyddo

Unwaith eto Siaron, diolch yn fawr iawn. Fy mhroblem i yw mod i wedi dysgu Cymraeg fel plentyn…heb ddysgu’r rheolau !!

1 Like