why ssiw

Continuing the discussion from Why Welsh? Why SSiW? What's your story?:

Dw i wedi clywed ‘moyn’ llawer o weithiau, ond dim mewn dosbarthiadau neu llyfrau. Dw i ddim dysgwr newydd ond hen!. Dw i hanner cymraeg ond aeth fy mam fel merch bach i’r alban, ble oedd ei thad yn gweithio. Roedd y teulu yn siarad cymraeg gartre, a gyda mamgu, nain a thaid yn Nghymru. Ond, pryd daeth ei frawd, newidodd yr iaith gartre i Saesneg Albanaidd a dysgodd y plant ifanca bron dim Cymraeg. Mae gyda ni ffrindiau a theulu yn y gorllewin Cymru ble mae bwthyn gyda ni. Nawr, dyn ni wedi ymddeol, ‘pensiynwres’, dyn ni’n byw yn Ngeredigion ac yn Llundain, a mae rhaid i fi siarad mwy o Gymraeg gyda phawb… A dw i’n hoffi darllen er mae eisiau fi defnyddio y geiriadur. Oops can now see meant to be in English, I’ve heard 'moyn. lots of times but not in classes or books. I’m not a new learner but old. I’m half welsh but my mother went as a small child to Scotland, where her father worked… The family spoke Welsh at home and with her mamgu, nain and taid in Wales. When her brother came the language at home changed to Scots English and the younger children spoke almost no Welsh. We have friends and family in west wales where we have a cottage Now that we are retired pensioners we live in Ceredigion and London and I need to speak more Welsh with everyone… and I like reading although I need to use a dictionary! Anna

6 Likes

My dad was from Wales but never spoke Welsh, but I now have Welsh speaking granddaughters and would love to speak it myself.
I’m 72 and think it will be a challenge.

1 Like