Welsh learners meet up in Ireland - any interest?

Sorry I didn’t get this in the newsletter. I was on holiday last week when you were posting here, so there wasn’t a newsletter, and it’s too late now.

If you organise any other meetups, just tag me here and I’ll pop it in the newsletter as well. We have new people starting to learn with us all the time, so you never know when someone else in Ireland might appear :slight_smile:

Haia Deborah,

Roeddwn i’n gallu mynychu penwythnos diweddaf o’r bwtcamp. Oedd hi’n wych iawn achos roedd llawer i’w wneud felly mynd i’r dafarn, Gwyl Lllfryr Llambed yn digwydd yn Neuadd y dref,. mynd am tro o gwmpas yn Aberaeron , bwyta cinio blasus iawn yn Medina a wedyn mynd i’r sioe Y Mab Darogan yn Aberystwyth brysur iawn a wahanol hefyd.

I am thinking about getting some connection between Ireland and Wales around St.Patricks day as i will be in Ystrad Aeron I will get back if I have any news

Cofion gorau

Liam

1 Like

Gwych! Mae’n edrych fel ti wedi cael amser arbennig o dda. O’n i’n siomedig nag oedd yn bosib i fi fod yno, a dw i’n cytuno am Medina. Mae’r bwyd yn flasus iawn yno!

That’s a good idea about St Patricks Day! I don’t know if people generally realise the connections between St Patrick and Cymru that give us a connection going way back! There must be a way we can build on that.

Did you see the Dublin Male Voice Choir singing ‘Yma o Hyd’? I saw something about it in the news: Dublin's Welsh Male Voice Choir perform 'Yma o Hyd' – The Irish Times

Mae nhw’n gór rhagarol. Bydd ferri newydd yn dechrau ym Mis Rhagfyr o Rosslare Iwerrddon i Bilboa yn Gwlad y Basq. Dw i wedi gwneud rhedeg y tarw yn Irúna a ymwelais i Donostia.hefyd. It must be amazing for you to experience the basque language resurgence!

1 Like