Welsh for Adults Summer School Bursary

The Cardiff Welsh for Adults Centre is offering a bursary for international learners to attend a summer school - see info below:

There’s now a £2,000 Bursary available for International Welsh language
Learners to attend Welsh Summer Course at Cardiff University! For more
information, please click on the link below:
https://welshforadults.cardiff.ac.uk/learning/summer-welsh-course/bursaries-international-welsh-language-learners-summer-course-cardiff

Mae yna fwrsariaeth o £2,000 nawr ar gael ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Rhyngwladol i fynychu Cwrs Haf 2015 ym Mhrifysgol Caerdydd! Am ragor o
wybodaeth, cliciwch ar y linc isod:
https://welshforadults.cardiff.ac.uk/cy/dysgu/cwrs-haf-caerdydd/bwrsariaethau-i-ddysgwyr-cymraeg-rhyngwladol-cwrs-haf-prifysgol-caerdydd

2 Likes

ww - wedi temptio…

“Ar gyfer pa bwrpas y mae angen yr fwrsariaeth arnoch?”

Treulio llawer o amser gyda siaradwyr yn “Y Mochyn Du”?

2 Likes

Ahem!

“Cynyddu fy ngallu i siarad mewn amgylchiadau naturiol gwahanol (yn enwedig, sobor, hanner meddw, meddw racs), ac ymarfer gyda gwahanol diwtoriaid a siaradwyr sydd a’i iaith yn llifo wrth ddysgu iaith lafar a thafodiaith nas gwelir yn aml mewn cyrsiau llenyddol, nag mewn deunydd i ddysgwyr. Cynyddu fy nealltwriaeth o ddiwylliant y Gymru Fodern”

(Increase my ability to speak in different natural circumstances (especially sober, half cut, and drunk as a skunk), and practice with different tutors and speakers with particularly fluid Welsh, as I learn verbal langauge and dialect that are not wseen often in litereary courses, or in materials for learners. Increase my understanding of the culture of modern Wales)

2 Likes

Ga i ddefnyddio hyn? Heb os, bydd yn sicrhau fy mwrsariaeth!

1 Like