Wauhanol y Gwbl

During the SSiW lessons i heard something that sounded like WAUHANOL O GWBL. Have I spelt it correctly abd what does it mean?

yn wahanol o gwbl - means “any different” :slightly_smiling_face: as in “we wouldn’t want them any different “. Ffydden i ddim yn moyn nhw yn wahanol o gwbl. Hope that helps!

1 Like

Diolch yn fawr Jackie

1 Like