Unusual word

I cannot find the word “clou” in any Welsh dictionary. Is it a dialect word for “quick”,

It’s in the online Welsh Academy dictionary, as a southern word for quick.

1 Like

Diolch yn fawr. The word “clou” is not in Y Geiriadur Mawr(1986). Is this because it’s a S.Wales word., or is it a more recent word ?

Here’s the entry for ‘quick’ from Geiriadur Yr Academi:

quick a. n. & adv.
1. a. a. cyflym (comp. forms: cynted, cynt, cyntaf), buan (buain) (comp. forms: less usually: buaned, buanach, buanaf), occ: chwim, chwimwth, Lit: ebrwydd, esgud, clau, S: clou, cloi, N: F: sydyn, N: occ: cwit

and Geiriadur Prifysgol Cymru confirms that variations of the same word date back to the 13th century:

clau
[< Clt. * klou̯ -, fel yn aroglau o’r un gwr. â clywed ]
a.
a Cyflym, esgud, chwim, parod, rhwydd; yn fuan:
swift, quick, ready; soon .
13g. C 489-10, Jn amuin kyminaud clefytaud clev .
14g. IGE² 58, Masw dy arfer wrth glêr glau , / Difasw ym mrwydr dy foesau.
c. 1400 R 136320-1, Pan vu gleu r hynteu yn norhamtwn dref.
id. 143340-1, gordwy cleu tonneu talgarth ystyr.
1567 TN 116b, Dywedaf ychwy, taw y dial ef hwy yn glau [:- ebrwydd, ar vrys].
1683 H. Evans: CTF 49, Mi fydda’n chwennych ‘madel, a hyn o fyd yn gloi ’.
1707 AB 286b, S.W. kloy ; yn gloy d.g. soon .
Y ff. lafar yn y De yw cloi , e.e. ‘Dere(’n) gloi ; = ‘come quickly’.

It’s in Gareth King’s Modern Welsh Dictionary @lynn-thomas - with note indicating it’s a southern adjective.

1 Like