Taith Cerdded Caerllion

Mi fydd Peter Kent yn ein tywys o amgylch Caerllion ac yn rhannu hanes y dref. Bydd y daith gerdded yma yn gyfle arbennig i chi sgwrsio yn y Gymraeg gydag unigolion arall y gymuned. Bydd y daith yn dechrau am 11yb ddydd Llun y 26ain o Orffennaf. Mae’r daith ar gyfer pobl o bob lefel gallu.

Am fwy o Wybodaeth: Menter Casnewydd

1 Like