Simple Question from Paul - Currently doing level 1

2 Likes

2 posts were merged into an existing topic: Going BLUE- week 21 ‘ANSWER’ recording Green to Blue badge :large_blue_circle: (Awarded Mondays)

dwi’n hoffi mynd i nofio ar pen wythnos

Dw i’n licio mynd i’r dafarn ar y penwythnos, efo ychydig o ffrindiau a gwydraid neu ddau

A post was merged into an existing topic: Going GREEN - week 19 ‘QUESTION’ recording Red to Green badge :sparkle: (Awarded Mondays)