September meetup NORFOLK Uk / East Dereham

Hi the next meet up is Thursday night 7th September 2017… The Kings Head, East Dereham.@Deborah-SSi

(Fydda i ddim yn trefnu cyfarfod ym mis Awst oherwydd y gwyliau. Bydd y cyfarfod nesaf yn digwydd nos iau 7 Medi 2017 am 07.35 yn r Kings Head East dereham.
Gobeithio eich croesawu chi ar y noson hon).

2 Likes