S4C's Noson Lawen - audience during filming

I’m passing this on for a colleague in case anyone is interested:

⭐️ Mae Noson Lawen yn ôl ac yn ffilmio yn Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid o’r 21ain i’r 25ain o Ebrill 2022. Os hoffech chi fod yn y gynulleidfa i wylio rhai o dalentau mawr Cymru, cysylltwch efo ni!
📧 lowri.williams@cwmnida.tv
☎️ 07415 399 751
:clap::clap::clap::clap::clap::clap:
⭐️ Noson Lawen is back and filming at Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid from the 21st to the 25th of April 2022. If you would like to be in the audience to watch some of Wales’ great talents, please get in touch!
📧 lowri.williams@cwmnida.tv
☎️ 07415 399 751
:clap::clap::clap::clap::clap::clap:

Lle mae’r Bridge of the Blessed Ford, os welwch yn dda? Dwn i ddim…

Mae’n ddrwg gen i - dw i 'n cofio - Ystrad Fflur…

🌟Eisiau bod yn rhan o gynulleidfa Noson Lawen?🌟

Byddwn yn ffilmio cyfres newydd o Noson Lawen yng Nghanolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys 📺

Tocynnau:

📧 telerij@yahoo.com

📧 noson.lawen@cwmnida.tv

☎️ 01286 685300 Est. 010

Elw’r tocynnau yn mynd tuag at achosion da lleol.