Question from Patricia, currently doing level 1

1 Like

Ar y penwythnos dw i’n joio gwilio pêl droed gyda teulu ni, yn cae yn Llanilltud Fawr.

Da iawn, ti’n siarad Cymraeg yn dda :clap:

1 Like

Diolch yn fawr iawn!