Question from Liz doing level 1

Question from Liz doing level 1

3 Likes

Da iawn Liz! Good question. I moved you hear into a separate thread so people can find you and answer more easily.

1 Like

Noswaith dda,Liz, dw i ymarfer am un awr bob nos, ond mae’r siaradwr yn mynd yn rhy gyflym i mi.

1 Like

Diolch @fran-davies :slightly_smiling_face: