November's Norfolk meet up

Continuing the discussion from Clwb Siarad Norfolk , cafarfodydd / meet ups:

next meet up is 15th November 2014 at the King’s Head, Norwich Street, East Dereham starting at 7.30 pm. Croeso cynnes i bawb !

1 Like

Shwmae Maynard! Any meetup planned for December? Diolch, Dee

Hylo Dee,
Iawn diolch, mae’r cyfarfod nesaf yn digwydd ar Nos Iau yr 18 fed Rhagfyr am 7.30 yh yn y King’s Head, Norwich Rd, East Dereham

Gobeithio ti’n cadw yn iawn

John

Diolch John! :sunny: