No Plygain service near you this year? Try this one!

https://www.facebook.com/events/440517604123771/?ref=newsfeed

FRIDAY, 24 DECEMBER 2021 FROM 19:00-20:00

Gwasanaeth Plygain Rhithiol 2021

Online event
Public · Anyone on or off Facebook

Gwasanaeth Plygain Rhithiol Eglwys Unedig Rhos-y-Gad, Llanfairpwllgwyngyll ar nos Wener, Noswyl Nadolig, 24ain Rhagfyr 2021 am 7.00yh ar dudalen Youtube Gofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch.
Eglwys Unedig Rhos-y-Gad Virtual Plygain Service, Llanfairpwllgwyngyll on Friday night, Christmas Eve, 24th December 2021 at 7pm on the YouTube page of Gofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch.

Eitemau newydd gan bartion lleol.
New items from local parties.

Bydd casgliad yn cael ei wneud tuag at Banc Bwyd Ynys Môn a Digartref Ynys Môn - mwy o fanylion ar y noson.
A collection will be taken towards Ynys Môn Food Bank and Ynys Môn Homeless - more details on the night.

Croeso cynnes i bawb, dewch yn llu i gefnogi.
A warm welcome to everyone, come in force to support.

4 Likes