Menter Iaith BGTM Welsh Walks/ Teithiau Cerdded

Menter Iaith BGTM Welsh Walks/ Teithiau Cerdded

Shwmae,

Join us on our next Monmouthshire walk to Glanfa Goetre!:sun_with_face::smile: How can you refuse in this lovely weather? Welcome to anyone who wants to use and practice their Welsh. We will also be stopping for coffee or tea at the end of this light walk !:coffee: Join us!

For more information or to book a place please contact marged@menterbgtm.cymru

Ymunwch gyda ni ar ein taith gerdded yn Glanfa Goetre D Gwener yma :sun_with_face::smile: Sut allwch chi wrthod yn y tywydd hyfryd yma? Mae croeso i bawb sydd eisiau ymarfer a siarad Cymraeg. Bydd hefyd cyfle i ni fynd am baned o goffi neu de ar ol y daith hamddenol yma, felly dewch da chi!
Am fwy o wybodaeth neu er mwyn archebu lle cysylltwch รข marged@menterbgtm.cymru

1 Like