Mari Lwyd yng Nghaeryddd / in Cardiff

Taith y Fari Lwyd gyda Dawnswyr Twrch Trwyth

Nos Wener, Ionawr 10fed / Friday, Jan 10th

Ymunwch gyda’r Fari Lwyd ar ei thaith drwy Pontcanna a Threganna
Join the Mari Lwyd on her journey through Pontcanna and Canton

7pm Pontcanna Inn
8pm Beverley
8.45pm Halfway
9.15pm Robin Hood
9.45pm Columba Club, Llandaff Rd

Canu cymdeithasol i ddilyn yn y ‘Columba’ / Communal singing to follow in the Columba

Dewch i ymuno â ni! / Come and join us!

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch dewirhisiart@hotmail.co.uk neu ewch i dudalen Facebook ‘Dawnswyr Twrch Trwyth’

CWMNI DAWNS WERIN CAERDYDD

Taith y Fari Lwyd
Nos Wener, 10 Ionawr, 2020 / Friday, 10 January

Yn ymweld â thafarndai Llandaf / visiting the following pubs in Llandaff

Heathcock am 7:00yh
Maltsters - 7:45yh,
Black Lion - 8:30yh,
Butchers – 9:15yh
ac yn gorffen yn y Stiwt am 10:00yh / fihishing in the Stiwt