Learning buddy in Casnewydd

Prynhawn da! Hoff e’n i ymarfer siarad Cymraeg gyda rhywun mewn Casnewydd. Allai ddim mynd i’r bore coffi gyda Menter Iaith Casnewydd achos dwi’n prysur ond dwi’n moyn iawn iawn cwrdd rhywun i ymarfer gyda. Galla ti helpu fi?

Good afternoon! I’d like to practice speaking Welsh to someone in Newport. I can’t go to the coffee morning with Menter Iaith Casnewydd because I’m busy but I really want to meet someone to practice with. Can you help me?