Interested in training as a Welsh for Adults tutor?

Ysgoloriaethau Tiwtoriaid Yfory

Tutor Training Scholarships

The National Learn Welsh Centre is offering 14 scholarships to students who would like to train as Learn Welsh tutors for adults. Interested? https://buff.ly/3DuL0So

Ysgoloriaeth gwerth £1,000! / Scholarship worth £1,000!

Wyt ti’n fyfyriwr sy awydd bod yn diwtor sy’n dysgu Cymraeg i oedolion? / Are you a student who is keen to be a tutor and teach Welsh to adults?

Haf nesaf, mi fyddwn ni’n cynnig: / Next summer we (the Learn Welsh Centre) will be offering:

  • Pythefnos o hyfforddiant yng Nghaerdydd i gychwyn y daith. / a fortnight of training in Caerdydd to start the journey.

Dim ond lle i 14 sy ar y cwrs! / Only places for 14 in the course!

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, ac mae croeso i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt i ymgeisio.
/ The Learn Welsh Centre welcomes applications from people of all backgrounds, and students who are studying in Cardiff and further afield are welcome to apply.

Awydd? https://buff.ly/3HgeBkW