How would you say “edify”?

How would you say “edify” in Welsh? Today’s sermon at my church was about edifying others. The definition is to build up, to instruct, to improve the mind.

This is what Geiriadur yr Academi suggests.

1 Like

A good opportunity to quote Lewis Valentine in ‘Gweddi dos Gymru’

Dros Gymru’n gwlad, O! Dad dyrchafwn gri
Y winllan wen a roed i’n gofal ni
D’amddiffyn cryf a’i cadwo’n ffyddlon byth
A boed i’r gwir a’r glân gael ynddi nyth

I think here dyrchafu is used in the more literal sense of edify, as build, erect

1 Like

I Corinthiaid 14:4Yr hwn sydd yn llefaru â thafod dieithr, sydd yn ei adeiladu ei hunan: eithr yr hwn sydd yn proffwydo, sydd yn adeiladu yr eglwys.

The phrase used is Ei adeiladu ei hunan. To edify, build oneself up.

1 Like