Help buy a Welsh speaking pub

Prynhawn’ da, Mae pobl sy"n byw yn benref o’r enw Ystrad Aeron yn hoffi prynu y dafarn lleoll ,buddsodi yn yr adeilad, ac ailagor y Vale fel tafarn sy’n eiddo i’r gymuned leol a chwnmni cydweithredol.
Good afternoon, I often think as a learner of welsh what I can do on a practical level to help the language.
Well there is an opportunity for us together with the local people of Ystrad Aeron/Felinfach to buy the local pub as a community owned public house ensuring this amenity be available in the area it would also help the viability of the welsh language.It has been endorsed by Matthew Rhys, Rhys Ifans and Nigel Owens. Being co owner of a pub would also be appealing🙂the share option is open to 12 December.
google
tafarn ddyffryn aeron or type https://www.tafarn.cymru

Diolch yn fawr iawn, Liam

4 Likes

Diolch yn fawr @Liam.

This project is very important for us in Dyffryn Aeron.
We also run ‘Confidence building’ courses nearby so if it is succesful…we’ll be there a lot speaking Welsh to the locals :tada:

Dw i wedi prynu cyfranddaliadau ac yn edyrch ymlaen at yfed yno bob Haf ::slight_smile:

2 Likes

Gwych! :tada: A fi! Ble wyt ti’n byw?

Dw i’n byw yn Sir Clare yn Ne-Orllewin Iwerddon ac yn dod o Limerick yn wreiddiol. Dw i’n hoffi treulio amser mewn ardaleodd sy’n siarad Cymraeg achos dw i’n dysgu Cymraeg… Credaf fod gan Tafarn Dyffryn Aeron bosibiliadau enfawr.

2 Likes

Ti’n hollol hollol gywir!
Mae Dyffryn Aeron yn gymreig iawn ar hyn o bryd…gyda Theatr Felinfach yn agos, bydd hyn y cryfhau pethau.

Dw i wedi symud nôl i’r ardal wnes i dyfu lan…a hynny ar ôl 34 mlynedd o fyw bant!

1 Like

Rwy’n falch o glywed hynny ac mae’n ungain munud i’r Eisteddfod yn Tregaron y flwyddyn nesaf:)

Shmae, dwi wedi bod an dysgu Cymrag gyda “Dwaed rhywbeth Cymrag” am biti bloeddyn nawr (forgive the spelling please :slight_smile:) a dwyn hapus iawn gyda beth dwi di dysgu mewn amser byr. Diolch yn fawr iawn i ti :grin:
I just wanted to mention I have a little caravan I keep in ystrad aeron, right by the tavern. Would be a fantastic opportunity for me to improve my Cymrag :grin:

2 Likes

If you’re not ready to invest £200 for a share, would a donation of a smaller amount (without voting rights) be acceptable / welcome?
Huw

1 Like

Sh’mae, Dw i’n gwybod bod y maes carafanau a’r
maes gwersylla yn agos iawn at y dafarn sy’n wych:) Byddai’n mynd i’r ardal a’r dafarn er mewn ymarfer fy Ngymraeg ac yn ymlacio iawn.
You’ve got a good spot there for sure. I expect the pub to be a really happening place in Ceredigion even a possible festival mentioned! The Vale of Aeron seems an awesome area to be in. .

Sh’mae Huw, it’s in the business plan that when the share option ends that donations will be a very welcome part of projected Income and go towards expenditure

I believe so :smile:

Llongyfarchiadau! Congratulations!

3 Likes

Diolch Liam. Dwi’n disgwyl ymlaen iddo fe.

@Liam. Just seen you on telly!
On the same item as me, pity we didn’t get a chance to say shwmae!

Da iawn am ddod draw i gefnogi. https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0Z7hrn_PCYNjPuXuPhViCmu7Qz9ZImyhO2rSefcLv6vHjHU_ARSWK4cUc&v=NXepYb_Q_64&feature=youtu.be

2 Likes

Let us know when you’re down.
I’ll be starting informal chat groups for learners in the pub soon

Heia Nia, Noson wych at ail agor Tafarn y Vale neithiwr ! Braf iawn cwrdd â phobl o’r ardal.

Roedd Catrin yn dweud i mi am Nia a mae rhaid i ni’n gwrdd achos mae diddordeb iawn 'da chi gyda dysgwyr Cymraeg.
Dw i’n bwriadu’n deithio eto yn ystod mis Juli/Awst am bythefnos gobeithio yn gweithio yn ôl y bar

1 Like

Gwych @Liam Mae llawer o bethau diddorol yn digwydd yn Nyffryn Aeron.
Bydd yna Llety aros i bobl sy’n dysgu Cymraeg yn agor gyda paned.cymru yn Llanbedr Pont Steffan yn mis Gorffennaf.

Cadwa mewn cysylltiad! :boom:

We have just had a week in the lovely Aeron valley, hopefully down again on the weekend, Friday, Saturday nights.
We also have a week at end of the month :slight_smile: