Gig & Sgwrs with Elidyr Glyn - Tywyn, Aug 24th

We have some exciting news! Elidyr Glyn of the band Bwncath, and winner of the Cân i Gymru 2019 competition, will be performing an acoustic set for Welsh learners and fluent speakers at the Magic Lantern Cinema in Tywyn on Saturday, August 24th at 10:30am. Please come and support our Welsh conversation club and this talented singer!

Mae gennym newyddion cyffrous i chi! Bydd Elidyr Glyn o’r band Bwncath ac enillydd cystadleaeth Cân i Gymru 2019, yn perfformio set acwstig ar gyfer dysgwyr Cymraeg a siaradwyr rhugl yn y Llusern Hud (Tywyn) ddydd Sadwrn Awst 24ain am 10:30 y.b. Dewch i gefnogi ein clwb sgwrsio a’r canwr talentog hwn!

Event info: Gig & Sgwrs efo Elidyr Glyn: For Welsh learners/fluent speakers

@Deborah-SSi - Rhwybeth i’w roi yn y cylchlythyr? :slight_smile:

4 Likes

A post was split to a new topic: Welsh Whisperer performing in Tumble