Gaelic learning opportunities map

Is your Gaelic class or conversation circle on this map? Ian MacLaren has done a great job in creating this resource.
A bheil an clas #Gàidhlig neo cearcall còmhraidh agaibh air a’ mhapa seo? 'S math a rinn Ian MacLaren leis a seo! https://padlet.com/maclabhrainniain/9lkfnllle1jooect?fbclid=IwAR1zvlCYlVeCkzCCejjDzOM7lAm03bSdJ-Dng87LEFH4dAgO1pC47e3vUXk

2 Likes