For those who don’t care for pannas

(Owen ydw i, a dw i’n hoffi garddio - felly dwi’n hoff iawn o’r straeon gan DuoLingo am Owen a’r pannas.)

3 Likes