Ffair Elen - Celebrating Mam Owain Glyndŵr in Llandysul

Diolch i Michael McKenzie in Slack for this information (English follows the Welsh):

FFAIR ELEN

Yn dathlu Elen o Landysul, mam Owain GlyndŵrNOSWYL Y FFAIR – Nos Wener, Medi 15fed 2023

8yp - PARC LLANDYSUL PARK
Pedair Elen gyda mwg yn dangos ffiniau hen dref Llandysul 1300au.

8.15yp - EGLWYS TYSUL CHURCH
Côr Gospel Cymunedol Llandysul yn canu darn a gyfansoddodd Sandie Steffaneti gyda clychau’r eglwys ac Ed Holden

DIWRNOD OWAIN GLYNDŴR DAY – Dydd Sadwrn, Medi 16eg11yb - LLANDYSUL PADDLERS
Un o’r deuddeg Elen yn cael ei sgubo lawr y Teifi yn ei gwisg fawr aur mewn kayak. “rhyw unstately progress” fydd hi yn ôl Cyfarwyddwr Ffair Elen, Eddie Ladd

5yp - CALON TYSUL (SA44 4HP)
Dadorchuddio murlun Meinir Mathias, ‘N’ad Fi’n Angof’, i gofio Elen, mam Owain Glyndŵr a gafodd ei geni a’i magu yn Llandysul.

5:15yp - GOSGORDD
Gosgordd y ddeuddeg Elen, cast FFAIR ELEN ac unrhywun o’r cyhoedd sydd eisiau ymuno fewn o Calon Tysul lawr i Parc Llandysul

5.30yp - FFAIR ELEN - PARC LLANDYSUL PARC
Canu, drama, cacs a mwy wrth i ddegau gymryd rhan yn FFAIR ELEN
Yn Rhad ac Am ddim.
Am fyw o wybodaeth cysylltu â: lleucumeinir@gmail.com | 07966 014348
Facebook Plethu


FFAIR ELEN
Celebrating Elen of Llandysul, Owain Glyndŵr’s mother.EVE OF FFAIR ELEN - Friday15th September 2023

8pm - LLANDYSUL PARK
Four Elen’s with smoke tracing the boundaries of 1350 Llandysul.

8.15pm TYSUL CHURCH
Llandysul Community Gospel Choir singing a piece composed by Sandie Steffaneti and Ed Holden.

OWAIN GLYNDŴR DAY – Saturday 16th September11am - LLANDYSUL PADDLERS
One of the 12 Elen’s will be swept down the Teifi in a Kayak, wearing their gold skirts. According to the Director of Ffair Elen, Eddie Ladd “an unstately progress”.

5pm - CALON TYSUL (SA44 4HP)
Unveiling the mural by Meinir Mathias to remember Elen from Llandysul. She was the mother of the great Welsh leader - Owain Glyndŵr)

5:15pm - PARADE
A parade from Calon Tysul to Llandysul park to escort the 12 Elen’s.
The cast of FFAIR ELEN and any members of the public who wish to join in will also be part of the parade.

5.30pm - FFAIR ELEN - LLANDYSUL PARK
FFAIR ELEN music, drama, cakes and more.
FREE event
Please contact Lleucu for more information: lleucumeinir@gmail.com | 07966 014348
Facebook: Plethu