Event for Welsh learners who run a business

This is an event promoted by the National Centre for Learning Welsh especially for Welsh learners who run their own business.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal digwyddiad i ddysgwyr Cymraeg sy’n rhedeg busnes gyda sgwrs gan David Thomas, Jin Talog a chyflwyniad Helo Blod ar y 30ain o Dachwedd. Fel ail ran bydd Ffair Nadolig lle mae rhai busnesau yn mynd i ddangos eu cynnyrch a siarad am eu busnesau.

Dyma’r dolenni i gofrestru:

https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/fforwm-busnes-i-ddysgwyr/
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/ffair-nadolig-rithiol/

The National Centre for Learning Welsh is holding an event for Welsh learners who run a business with a talk by David Thomas, Jin Talog and a presentation Helo Blod on 30 November. As the second part there will be a Christmas Fair where some businesses are going to show their products and talk about their businesses.
The links to register are above.