EISTEDDFOD ENTRIES 2018 - Welsh Prose - Beginner

Prose entries of up to 200 words for people who have NOT YET started SSiW Course 3 (old) or Level 2 (new) or attended any Welsh for Adults classes beyond Mynediad.
Choose one of the following topics:
“Fy hoff ffrind”, “Pan o’n i’n ifanc”, “Fi a fy anifail anwes”

1 Like

Fy Hoff Ffrind gan Fat Harry

Does dim hoff ffrind gyda fi…mae gyda fi ddau! Fy nghŵn ydy fy hoff ffrindiau.
Dw i’n eu alw nhw “fy mhooches”. Dw i’n gwybod bo’ “pooches” ddim yn air Cymraeg, ond
dw i’n ei hoffi hi!
Mae Willow yn ddau oed. Hanner Labrador a hanner Spaniel ydy hi. Mae hi’n dwp. Pan dw
i’n dweud “walkies!” mae hi’n rhedeg o gwmpas y gegin yn cylchoedd bach!
Fy nghi arall ydy Ruby. Hanner Labrador a hanner Collie ydy Ruby, a mae Ruby yn clyfar
iawn, fel Collie.
Mae cath ofnadwy gyda ni hefyd. Dw i ddim yn hoffi’r gath.
Mae Ruby yn aros tua dw i’n chwarae gyda Willow a dydy’r gath ddim yn edrych, wedyn mae
hi’n bwyta bwyd y gath!
Pan mae’n amser am dro, mae Ruby yn gwneud dawns fach: tip, tap, tip, tap! Mae’r cwn yn
meddwl bo’ hi’n yr peth gorau byth! Dyn ni’n cerdded o gwmpas maes ger ein ty ni am
hanner awr a wedyn dyn ni’n dod adre. Wedyn, mae’n amser cinio! Mae Ruby yn dawnsio
eto a mae Willow yn rhedeg o gwmpas eto…
Mae fy nghŵn byth yn hapus. Dyna pam maen nhw fy hoff ffrindiau.

Vote here:

  • Fy Hoff Ffrind gan Fat Harry
  • No award

0 voters