EISTEDDFOD ENTRIES 2015 - Book review - post-beginner

A short book review, up to a maximum of 500 words, written in Welsh, for learners that are enjoying reading in Welsh and would like to share a favourite book with others.

Y Gryffalo (Julia Donaldson ac Axel Scheffler)
gan Broga gwyrdd

Oedd y llyfr hun gwych. Mae’n llyfr da i ddysgwyr – yn enwedig y rhai sy’n teimlo ifanc yn ei galon!
Mae llyfr syml ond wedi ysgrifennu’n dda. Mae geirfa pwysig newydd i ddysgu! – fel, ewinedd sy’n rhwygo, a lwmpyn llawn gwenwyn, a phigau ei gefn yn borffor a chry! Mae’n byr hefyd. Dw i’n darllen mor araf a malwoden a dal i cwpla ei.
Y stori yn adnabyddus, felly mae’n hawdd eu dilyn. Y lluniau yn helpu dealltwriaeth hefyd. Y stori yn rhigymau, felly mae’n hwyl i ddarllen.
Dywed ‘Y Gryffalo’ stori am llygoden fach sy’n gerdded trwy’r coed. Y llygoden yn cyfarfod llwynog, tylluan a neidr. Mae e credu fod ei bydd yn bwyta, felly mae’n twyllo nhw. Y llygoden yn dweud fod ei yn mynd i gwrdd y Gryffalo (chwedlonol). Nes ymlaen y llygoden cwrdd y Gryffalo…
Os dych chi’n joio darllen y llyfr ma, dych chi’n gallu darllen Plentyn Y Gryffalo wedyn!

4 Likes

Vote here
(nb as there is only one entry here, you have the option as to whether to award the prize or not)

  • Y Gryffalo gan Broga gwyrdd
  • No award

0 voters