Dwi wedi cwpla!

Dwi wedi cwpla level Tri!! Ac yn nawr, bydda i’n ceisio defnyddio fy Nghymraeg gyda pobl arall!
Dw i ddim yn gwybod os fy ysgrufennu’n cywir ond, gobeithio, ti’n “get the gist”!!
Mae rhaid i fi’n ymarfer ac yn ymarfer. Dwi’n moyn i fod yn rhugl…un diwrnod!

8 Likes

Ardderchog Nigel, llongyfarchiadau!

Excellent Nigel, congratulations!

Llongyfarchiadau Nigel! Wyt ti’n aelod o’r grŵp Slack “Welsh Speaking Practice”? Dyna le da i ymarfer, ymarfer ac ymarfer :slight_smile:
Hala ebost at admin@saysomethingin.com os hoffet ti gael gwahoddiad i ymuno.

Congratulations Nigel! Are you a member of the Welsh Speaking Practice Slack group? That’s a good place to get some practice in online. Send an email to admin@saysomethingin.com if you’d like an invitation to join in.