Diolch i Gylch Dysgwyr Derby!

Dw i newydd ddychwelyd o’r Ysgol Undydd 2014, a liciwn i ddweud bo’ fi ‘di cael amser da iawn a diolch wrth pawb sy’n trefnu’r digwyddiad, ac yn helpu ar y diwrnod. Wnes i ddechrau yn y grwp canolradd uwch, ond wnes i sylweddoli yn gyflym bo’ fi angen symud drws nesa’ i’r gwrp profiadol. Roedd y tiwtoriaid yn y dosbarthiadau ac yr siaradwyr yn y gwrp profiadol yn wych a ges i gyfle i siarad Cymraeg efo lot o bobl neis.

Diolch eto,

Stu

Cawson ni hwyl heddiw a diolch i bawb a daeth i Derby. Roddd 42 ohonon ni i gyd. Mae’r lluniau ar tudalen FB Menter Iaith Lloegr