Cystrawen?

Gai i ddefnyddio cystrawen megis “hi sydd wedi ei dewis” i fod yn oddrych brawddeg? Er enghraifft…

She who has been chosen will lead the parade.

Hi sydd wedi ei dewis fydd yn arwain yr orymdaith. (gyda phwyslais)

Diolch. Ian Machynlleth

Mi fyddwn i’n deall hynny yn iawn, er fod o’n swnio’n bach yn anarferol. :slightly_smiling_face: