Competition from those nice people at Nant Gwrtheyrn!

This looks like an excellent opportunity to get creative and be in for a nice prize - all you have to do is write a piece of prose or poetry (yn Gymraeg, wrth reswm!) of not more than 200 words, using one of the three pictures as your inspiration. I know which one I’d pick! :smiley:

Dilynwch y ddolen a roddir am ragor o fanylion
Follow the link indicated for more details

4 Likes

Diolch am dynnu sylw at hwn - na i roi o yn yr ebost wthnosol. :slight_smile:

1 Like

Ardderchog! :slight_smile:

NEW COMPETITION FOR 2022!

CYSTADLEUAETH / COMPETITION

(scroll down for the English version)

ENILLWCH LE AM DDIM AR GWRS BLASU PRESWYL YN NANT GWRTHEYRN YM MIS GORFFENNAF 2022!

I ddathlu 40 mlynedd ers i’r dosbarth Cymraeg cyntaf gael ei gynnal yn Nant Gwrtheyrn ac i barhau â’n hetifeddiaeth o gyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd, rydym yn cynnig cyfle i 12 o ddysgwyr lwcus ddilyn cwrs Blasu preswyl 3-diwrnod yn ystod Gorffennaf 2022 – a hynny am ddim!

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cwrs Blasu dan arweiniad tiwtor ar safle unigryw Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, llety dwy noson, prydau bwyd a noson o adloniant.

Cynhelir y cwrs yn ystod 25 – 27 Gorffennaf 2022. (rhwng y 25ain a’r 27ain o Orffennaf, 2022)

I ennill lle ar y cwrs Blasu preswyl am ddim hwn, y cyfan sydd ei angen i chi ei wneud yw ysgrifennu 500 o eiriau yn esbonio eich rhesymau dros fod eisiau dysgu Cymraeg!

Anfonwch eich cais, ynghyd â bywgraffiad byr, at addysg@nantgwrtheyrn.org cyn 5yh, 6 Mehefin 2022.

Rhoddir gwybod i’r enillwyr yn ystod wythnos 20 Mehefin. Pob lwc!


WIN A SPACE ON A FREE RESIDENTIAL TASTER COURSE AT NANT GWRTHEYRN IN JULY 2022!

To celebrate 40 years since the first Welsh class was held at Nant Gwrtheyrn and to continue our legacy of constantly introducing the Welsh language to new audiences, we’re offering 12 lucky learners the chance to follow a 3-day residential Taster course during July 2022 – for free!

This package includes a tutor-led Taster course at Nant Gwrtheyrn’s unique site on the Llŷn Peninsula, two nights’ accommodation, meals and an evening’s entertainment.

The course will take place during 25 – 27 July 2022.

To be in with a chance of winning a space on this free residential Taster course, all you need to do is write 500 words explaining your reasons for wanting to learn Welsh!

Send your entry, along with a brief biography, to addysg@nantgwrtheyrn.org before 5pm, 6 June 2022.

Winners will be notified during the week of 20 June. Pob lwc!

@Deborah-SSi - one for the email?

2 Likes

Thanks for letting us know sbout this opportunity. I just found out that I’ve won a place ! Can’t believe I
it, excited !

3 Likes

Bendigedig!! That’s fantastic news Diana, well done! :smiley:

1 Like

@diana-hurlston Congratulations! You’re the 2nd SSiWer that I’ve heard has won a place, which is fantastic.

1 Like

Llongyfarchiadau! Dw i wedi bod i Nant Gwyrtheyrn ac mae e’n bendigedig - dw i’n genfigennus iawn. Mwynhewch!

1 Like