Chwilio am Penpal Rhyngwladol

Dw i’n edrych am ffrind(iau) drwy’r post rhyngwladol sydd hefyd yn dysgu i siarad Cymraeg. Dw i’n feddwl y byddai’n braf i ysgrifennu llythyrau ac anfon negeseuon e-bost. Dych chi’n diddordeb? Anfonwch neges i fi os gwelwch chi’n dda.

Beckie

Wnest ti weld fy mhost ‘ffridiaith and beyond’? Ysgrifennais i am ‘pen pal’ hefyd! Fy ffrind sy’n siarad Cymraeg yn rhugl a newyddiadurwr i Golwg 360 yn hapus bod penpal i fi nawr! Dw i’n credu mae’n bod defnyddiol i ymarfer ysgrifennu i rhwyun sy’n cywir eich gamgymeriadau chi hefyd!

Naddo. Nes i ddim weld na. Dw i’n cytuno, mae’n defnyddiol iawn. Hefyd, dw i’n mwynhau ysgrifennu achos mae rhoi ti amser i meddwl am beth ti eisiau dweud. Yn aml, dw i ddim yn gallu meddwl i pethau i dweud ar y sbot - dw i’n tipyn araf! :slight_smile:

Dw i’n mynd i chwilio am dy bost di…

Hmm, dw i ddim yn ar y “fine-tuning stage”, dim o gwbl. Ond dw i’n hoffi ysgrifenni ac ymarfer Cymraeg.

Shwmae Becks.
Os wyt ti’n chwilio am ‘e-ffrindiau’, hoffwn i’n roi e trio! Ond, dw i ddim yn rhyngwladol yn wir, onid ti’n ystyried Lloegr fel rhyngwladol! Dw i’n gallu gwneud post hefyd, ond os wyt ti’n ffafrio ffrindiau drwy post rhyngwladol yna mae hynny’n iawn! :slight_smile:

Hoffwn i helpu hefyd os chi mwyn. Effallai, gallwn ni’n gosod/ trefnu grwp gyda’n gilydd i siarad ac/neu ysgrefennu pethau.? Gadewch I mi gwybod os chi mwyn cymryd y gam nesaf.
Y forwm’ am yn lle perffaith I ddechrau effallai?

"Wnest ti weld fy mhost ‘ffridiaith and beyond’? Ysgrifennais i am ‘pen pal’ hefyd! "@trish

Heb weld y ddogfen 'na o’blean. Fallai gallet ti’n ein helpu ni gan ail cyhoeddi e?
Dwi’n siwr bydd e’n defnyddiol iawn!

Diolch

Shwmae Gavin a Simon.

Diolch am dod nol i fi. Dw i ddim yn gwybod pam nes i ddim yn meddwl y gair “e-ffrindiau” - Dw i’n darllen y llyfr ar hyn o bryn! :slight_smile: Dim ots os wyt ti ddim yn rhyngwladol. Wnes i meddwl yn syniad diddorol.

Hwyl am y tro. Edrych ymlaen siarad i chi

Shwmae Trish, Gavin a Becks,

Hoffwch chi fi trefnu grwp newydd ar google+ ar gyfer sgwennu a efallai I ni cael sgwrs hefyd?

Felly, dyma cymuned newydd ni (os chi mwyn ymuno, anfonwch eich cyferiad ebost imi ac wedyn wi’n gallu hala gwahodd i chi… Neu

Ewch ar wefan, safle google+ ( greu eich cyfrif google + eich hun fel cam gyntaf os does dim da chi eto) ac wedyn ewch chi at communities ac wedyn chwiliwch am:

SSiw cymuned o ddysgwyr rhyngwladol

Dyna beth ydy’r enw o’r cymuned newydd. Cymuned prifat yw hi ar hyn o bryd. Gallen ni newid hwn wedyn os hoffen ni.

Gobeithio byddech chi ymuno!