Carol lyrics

Can anyone please provide the lyrics for Er Cof Am Eni’r Iesu, uploaded on the Facebook page for Rownd a Rownd this week? Thank you

Here’s my attempt – corrections welcome!

Ers disgwyl maith am ddydd yr ŵyl
Ar drothwy drws Nadolig
A’r plant a godant gyda’r wawr
I fwrlwm y diwrnod mawr

Pan oedd seren yn rhagori
Daeth ‘na reswm dros glodfori
I? nhw’n oll i gyd yn awr canwn garol y dydd hwn
Er cof am eni’r Iesu

Blynyddoedd maith cyn y dydd hwn
Mewn beudy gwag mewn gwely llwm
Ar noson olau dan y sêr
Yr Iesu a ddaeth i’r byd

Cofiwch chi nag oll (?) i gyd paham bod dathlu drwy y byd
Canwn garol y dydd hwn
Er cof am eni’r Iesu

Awww diolch, diolch. Perffaith.

1 Like