Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham

Dyma clip fideo o gyfarfod Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham

Gwych, llongyfarchiadau i chi gyd!..:smile:

Mae’r bore coffi misol yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, mae’na groeso i bawb. Gwelir rhif ffon ar ein gwefan os dych chi eisiau dod i’n gweld ni.

Y gwfan yw www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com