Aussie Skype Hangout

It’s our Aussie Skype hangout this Thursday 5th at 8.30 pm Victorian DST (daylight saving time).
Let me know if you want to be included in the call.

2 Likes

Mae gen i ddiddordeb, diolch Liz. Mae’n ddrwg gen i fy mod i wedi anghofio y tro diwethaf.

Hoffwn i gael fy ngwahodd Elizabeth, ond fedra i aros dim ond amser byr (noson fragu ydi nos Iau)