Adroddiad ar ôl flwyddyn efo SSIW

(Nes i sgwennu hwn heb edrych i fyny dim byd[1] fel fy arholiad pen blywdd. Mae’n ddrwg gen i am y camgymeiriadau ofnadwy…)

Felly, yng nghanol mis Mehefin bydda i wedi bod yn dysgu’r Gymraeg efo SSIW ers flwyddyn, ac o’n i’n meddwl y byddai hi’n dda i sgwennu rhwybeth amdani fel adroddiad a fel diolch.

Beth bynnag, dyma fy stori fi am y boen, am y dagrau, am y galon wedi’i thorri, am…

Na – roedd hi’n lllawer o hywl, bendigedig. Dw i wedi ei charu hi’n i gyd, bob munud. Nes i ddechrau ym mis Mehefin diwethaf heb medru dweud dim byd ar wahân i ‘dim parcio’ a rŵan dw i’n teimlo’n digon hyderus i neud twpsyn o fy hyn yn y Gymraeg ar y fforwm fel 'ma. (Yn hytrach nag yn Saesneg fel arfer…)

Mae’n dim ond cam cyntaf, wrth gwrs, ond dw i’n wrth fy modd efo SSIW, @nia.llywelyn, @Deborah-SSi, @aran, @CatrinLliarJones, @siaronjames, @garethrking (a’i lyfrau), a pawb ar y fforwm neu ar Slack sydd wedi fy helpu fi ac wedi ateb fy nghwestiynau twpion dros y flwyddyn.

'Na ni, felly. Diolch o galon i chi i gyd!

…What I think I’ve just said is: I’ve been doing SSIW for a year, starting from almost no knowledge of Welsh and now can make loads of mistakes with confidence. It’s been great: SSIW is fantastic and so are the people on this forum and on Slack. Ta very much!


[1] Heb edrych i fyny dim byd ar wahân i’r gair ‘geiriadur’…

11 Likes

Ti wedi gwneud yn arbennig o dda, @David_B ! Llongyfarchiadau!

You’ve done really, really well, David! Congratulations! :star_struck:

2 Likes

Diolch yn fawr, @Deborah-SSi! Mae wedi bod llawer o hwyl… (A dim ‘hywl’, fel nes i sgwennu y tro cyntaf… Gwthies i ‘anfon’ ac yn syth sylwes i gantoedd o gamgymeriadau – fel ‘camgymEIriadau’… :grinning:).

I fi, o leiaf, dydy’r llwyddiant SSIW ddim ond y method (er mae o’n wych) ond y cymuned o’i gwmpas.

6 Likes

Llongyfarchiadau mawr a diolch am y ‘mensh’ @David_B
Do you still go to the Satlney Ferry chat group? I shall be there May the 11th hopefully :partying_face: