4-day Cwrs Gloywi (Advanced) online

Dysgu Cymraeg Caerdydd is offering a 4-day Gloywi course online for £90. Gloywi is the level about Uwch, so about as high as it gets with Dysgu Cymraeg.

If you’re interested, here’s the information:

Cwrs 4 diwrnod Gloywi Iaith Ar-lein
Dyma gwrs sy’n rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg a magu hyder i ddefnyddio’r iaith.
Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Dydd Llun – Dydd Iau, 9.30 – 15.30
03/04/2023 - 06/04/2023, £90 yn unig!
Dros Zoom

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma: https://learnwelsh.cymru/learning/course/002f035d-19e7-ec11-b656-14cb653e065f/