2021 Eisteddfod entries - Limerick

A limerick in the standard pattern starting with:

Pan es i mas am dro un diwrnod

To vote for the People’s Choice award in the Limerick category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Limerick and scroll down to see the voting poll.

C2 Gwylan gan Corrach

Pan es i mas am dro un diwrnod

Mi gerddes i ar draeth y dywod,

Wnes i brynu hufen iâ

A fwynhau fo yn dda,

Tan gaeth gwylan syniad od.

C15 Yr Eos gan Tynan

Pan es i mas am dro un diwrnod

Roedd yn gynnar, roedd y tir mewn cysgod.

Gwnes i glywed yr alaw

O’r eos, a wrth wrando

Roedd y teimlad o dristwch yn ormod.

C20 Crancod! gan Cilgwynbach

Pan es i mas am dro un diwrnod,

i’r traeth i byscota am granсod,

Hongian y mwydyn,

i llawr ddaeth aderyn!

Arbedwyd y crancod gan wylanod!!!

C26 Syndod gan igam-ogam

Pan es i mas am dro un diwrnod,

Weles i rywun ers talwm adnabod,

Anghofiais ei henw,

Pwy wyt ti?, deud y fenw,

Rhedais yn ôl adra yn syndod.

C36 Pen gwlyb gan Lighthouse

Pan es i mas am dro un diwrnod,

mewn llyn ar y mynydd gwelais y bysgod.

Ceisiais ddal un,

Gyda fy het fy hun.

Gyda phen gwlyb, gorffennaf yr adnod

C58 Daith ar y traeth gan Siôn o’r Fannau

Pan es i mas am dro un diwrnod,

Welais hen ddyn tew ar y tywod,

Roedd ei ddillad yn frwnt,

Ac ei oglau tu hwnt,

Ym phob poced pymtheg hen pysgod.

C83 Fy Adnod gan Natur

Pan es i mas am dro un diwrnod

Do’n i ddim yn siŵr ble baswn i’n dod

Roedd y mylynoedd yn wych

Roedd y tywydd yn sych

Ond dos dim môr yma yn fy adnod!

C84 Mynd â’r ci am dro gan Bwncath

Pan es i mas am dro un diwrnod

Gofynnodd fy nghi i fi, ‘Beth sy’n bod?’

‘Y mynydd neu y môr?’

Nawr, dw i ddim yn siŵr

Mae’r niwl trwm wedi cyrraedd fel syndod

Cawr mawr, mynyddoedd a môr gan Cawr mawr yn cerdded

(OFF competition, but I enclose it because the main aim of the SSiW Eisteddfod is just to have fun with your Welsh!)

Cawr mawr yn cerdded yng Nghymru

Tair cadair i chwarae o Gymru

Dw i´n gofyn: Pwy ? Pam ? Pryd ?

Ti´n ateb: Holl môr a y byd:

Diolch yn fawr mynyddoed mawr yng Nghymru.

1 Like

To vote for the People’s Choice award in the Limerick category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Limerick and scroll down to see the voting poll.

Winners announced!

1 Like