2021 Eisteddfod entries - Englyn Milwr

This is a short 3-line poem, each line having 7 syllables and rhyming at the end.
This was the first line for this year:
Gwlad hardd yw Cymru i mi

To vote for the People’s Choice award in the Englyn Milwr category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Englyn Milwr and scroll down to see the voting poll.

C1 Ynys Ennlli gan Corrach

Gwlad hardd yw Cymru i mi

O’r tyrau Castell Conwy

Ar draws y swnt ‘nys Ennlli.

1 Like

C4 Hiraeth gan Adar bach

Gwlad hardd yw Cymru i fi

Mae fy nghalon i’n canu

am fynyddoedd, môr a chi

1 Like

C7 Blodeuo gan Siôn o’r Fannau

Gwlad hardd yw Cymru i mi,

Blodeuo yn f’mhen i,

Agor fy nghalon i dyfu.

1 Like

C11 Harddwch gan Cilgwynbach

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Y mynyddoedd dwi’n caru

Ac mae’r môr gwyllt yn canu.

1 Like

C14 Fy Ngwlad gan Tynan

Gwlad hardd yw Cymru i mi

‘Does unrhiwbeth i gymharu

fy hiraeth dwfn amdani.

1 Like

C25 Cymru gan Tylluan

Gwlad hardd yw Cymru i mi,

Ein bardd gyda gadair Du

Yn codi fy nghalon i

1 Like

C35 Bregus gan Geufron

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Ond Bregus yw’r olwg bri

Byddwch dyner dy fyd di

1 Like

C41 Yr Haul gan Bilidowcar

Gwlad hardd yw Cymru i mi.

Uwchben, yr haul yn gwenu -

nes, dros y môr mae’n cysgu.

1 Like

C42 Enaid gan Annie Beithiol

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Lle hedfan ein calon, rhydd

A’i henaid yn galw ni.

1 Like

C47 Eich gwlad chi gan Elfed Ystablau

Gwlad hardd yw Cymru i mi

O’r môr i ein mynydd ni

Byw a cherwch eich gwlad chi

1 Like

C55 Absenoldeb gan Iola

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Dw i isio cadw i ti

Yma’n gynnes gyda mi

1 Like

C71 Y Dyfodol gan PaddyTaffy

Gwlad hardd yw Cymru i mi,

Gwlad enwog a llawn o fri,

Annibyniaeth i ni.

1 Like

C77 Fy Nghymru gan Bwncath

Gwlad hardd yw Cymru i mi

O gopaon Eryri

I’r môr gyda’i holl egni.

1 Like

C82 Gwlad Mam gan Natur

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Lle caeth fy mam ei geni

Dysgu Cymraeg? Rhaid i fi!

1 Like

C85 Gogoniant gan Glasfryn Lloyd

Gwlâd hardd yw Cymru i mi.

Gogoniannau yn rhy -

enfawr i ddeud wrthoch chi.

1 Like

C86 Ymweld gan Elizabeth Hale

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Yr Wyddfa i Rhossili

Dwi’n moyn ymweld eleni

C87 Stori ddi-ddiwedd gan Crwban bach

Gwlad hardd yw Cymru i mi

Lawn hen ddirgelwch wyt ti

Llyfr agored i mi

1 Like

To vote for the People’s Choice award in the Englyn Milwr category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Englyn Milwr and scroll down to see the voting poll.

1 Like

Winners announced!

1 Like