2020 Eisteddfod entries - Prose (Beginner)

This category is for people who have NOT YET started SSiW Level 2 or attended any Welsh for Adults classes beyond Mynediad.

Participants could choose to write about something strange that has happened to them (‘Diwrnod Rhyfedd’) or a postcard to a friend and mention a strange experience.

For the first time, there will be a “Celebrity Judge” (Bethan Gwanas), besides “People’s Choice" - as always.

After the entries, there is a survey where you can choose your favourite.

Y53 “Cwestiwn Rhyfedd” gan Mab Gwyn

Roedd y flwyddyn 1973. Mi ôn i’n arfer teithio yn yr Unol Daleithiau i fusnes. Ar y diwrnod penodol hwn glaniodd fy hediad yn Mobile, Alabama.

Darllenodd “Welcome home y’awl” y faner fawr iawn a oedd i’w gweld yn glir trwy’r ffenestr yr awyren.

Roedd “y’awl” yn y achos hwn yn cyfeirio at y milwyr yn dychwelyd o’r rhyfel yn Fietnam. (Roedd America yn y broses o dynnu ei milwyr yn ôl o Fietnam y flwyddyn honno).

Arhosais wrth y giât am fy hediad cysylltiol i New Orleans.

Wel rwân, o ran cyflwyno eu hunain i ddieithriaid, dan ni i gyd yn gwybod bod ein ffrindiau Americanaidd ddim yn araf wrth ddod ymlaen.

Felly, doedd dim yn syndod fy nhynnu i mewn i sgwrs efo’r dieithryn llwyr hwn yn fuan.
Efo drawl ddeheuol dwfn, gwnaeth sylwadau ar fy acen a gofynnodd wrthaf fi o le des i.

Pan ddatgelais fy mod yn dod o Gymru, daeth ein ffrind yn gyffrous iawn iawn.

“Wales!” adleisiodd o. “Tell me, would ya know David Jones in Wales?”

4 Likes

Y66 (Cerdyn Post) “Anghenfil Cymreig Loch Ness” gan Nelehpig

Helo Jill,

Gobeithio eich bod ti’n ddiogel yn yr amseroedd rhyfedd hyn.

Dw I ar wyliau ynf Ngogledd Cymru gyda fy nghi. Mi wnes I gerdded ar y traeth hir ac mae Iolo, fy nghi wedi bod yn nofio yn y môr bob dydd. Ond ddoe digwyddodd rhywbeth iawn. Roedd tua chwech o’r gloch ac roedd yr haul yn gadael dros y môr. Roedd tua phedwar twmpath yn y môr. Roedd yn edrych fel anghenfil Cymreig Loch Ness. Roedd y ‘peth’ yn symud fel neidr môr. Doedd I ddim yn gallu symud ond fy nghi allan o’r môr fel bwled! Roedd yn crynu ac yn cuddio y tu ôl I mi. Mi wnes I drio dynnu llun ond roedd yn aneglur yn anffodus. Roedd y blew ar gefu fy ngwddf yn sefyll I fyny. Wel, mi wnes I ac Iolo droi a rhedeg a rhedeg a rhedeg. Dim fford dw i’n dod yn ôl I Barmouth rwan. Am sioc oedd hynny!!!

Wela ti wythos nesa. Dw I angen paned a sgwrs efo ti a mae angen ffisiolegydd ar fy nghi.

Hwyl,

Nelehpig

4 Likes

Y67 (Cerdyn Post) “Diwrnod Rhyfedd” gan Garan

Shwmae Lori. Dw i’n moyn dweud wrthot ti am fy mreuddwyd – breuddwyd rhyfedd.

Diwrnod rhyfedd. Wybrennau glas, heolydd distaw. Mae cymdogion yn siarad, mae plant yn chwarae gyda’i gilydd. Mae ceirw crwydro ar y strydoedd, mae’r gân adar yn uchel yn y coed. Yn mhobman, mae pobl yn cerdded, yn beicio, yn rhedeg, ar y palmant, ar y ffordd. Dw i’n clywed swn canu llawen, o llawer o leisiau yn unedig. Wrth fyrddau mawr, mae’n pobl yn bwyta gyda’i gilydd, ac neb yn chwant bwyd. Mae rhai pobl yn hapus yn eistedd ar eu pennau eu hunain, a does neb yn unig.

Dw i’n clywed llais cyfarwydd, a dw i’n gweld fy Nhad. Mae’n cofleidio fi. Mae’n coflaid maith. Mae’n llenwi’r galon ac mae’n golchi i ffwrdd wyth mis heb gofleidiau.

Diwrnod rhyfedd. Breuddwyd hardd.

Gyda chariad,

Garan.

3 Likes
  • Y53 (Stori) “Cwestiwn Rhyfedd” gan Mab Gwyn
  • Y66 (Cerdyn Post) “Anghenfil Cymreig Loch Ness” gan Nelehpig
  • Y67 (Cerdyn Post) “Diwrnod Rhyfedd” gan Garan

0 voters