2020 Eisteddfod entries - Original Song

This category is for songs composed by the participant and never been presented publicly before.

For the first time, it will have a “Celebrity Judge” (Manon Steffan Ros), besides “People’s Choice" - as always.

After the entries, there is a survey where you can choose your favourite.

Extra note: this is a new category, and as it may often happen, there was a bit of a misunderstanding and we’ve also received a cover version of a traditional song. We will include it here, because it’s worth listening, even though it will not be part of the competition.
We’re all here for having fun using the language, aren’t we? :wink:

1 Like

C63 “Byth isio gadael” gan Môr-forwyn

Dw i’n nabod bryn
Sydd wedi’i gusanu gan y nefoedd
Mae amser bron yn aros yn ei unfan
Fedrwn i golli fy hun yn ei heddwch
Fedrwn i edrych am byth ar ei harddwch
A byth isio gadael

Dyma le, mor fendigedig
Dyma le, rhuddemau yn ei goedwig
Emralltau yn ei rhaeadrau
A thrysor yn ei waliau
Am byth fedrwn i gael fy swyno ganddo
A byth isio gadael

Daeth crydd o hyd i dywysoges a chastell
Daeth straeon yn llyfrau
Daeth llyfrau yn luniau
Tynnwyd esgid y crydd i lawr
Rhoddwyd amser i blant nad fyddent nhw
Byth isio gadael

Mae’r haul yn croesi’r mynyddoedd
Cyn suddo i’r afon aur
Yn cuddio’r ynys unig
yn y cysgod tan y wawr
Mae tylwyth teg yn gwylio
O’r ochr arall
Ar ty hwnt i’r bont mae’r cewri haern
Yn dringo dros y bryniau

4 Likes

C70 “Cymera Di Y Dydd” gan Awyr Las

Dyma’r dydd, dyma’r dydd ti’n cael.
Amser i fyw, estyn am yr haul.

Gelli di wneud unrhywbeth gan ddechrau o nawr.
Gelli di wneud unrhywbeth,
Felly, dyma’th gyfle,
Cymera di y dydd, y dydd!
Cymera di y dydd, y dydd!

Dyma’r dydd, dyma’r dydd ti’n cael.
Amser i fyw, estyn am yr haul.

Dringa bob mynydd, hwylia bob môr,
Byw dy freuddwydion, ti’n cael un cyfle,
Cymera di y dydd, y dydd!
Cymera di y dydd, y dydd!

Tyrd gyda mi a byw bob dydd.
Tyrd gyda mi a byw bob dydd.
Defnyddia bob eiliad i oleuo’r byd,
Defnyddia bob eiliad
I lenwi’r byd â hud, y byd â hud, â bud,
I lenwi’r byd â hud, â hud.

Dyma’r dydd, dyma’r dydd ti’n cael.
Amser i fyw, estyn am yr haul.

Mwynha pob munud, caru pob un,
Achub ar y diwrnod, ti’n cael un cyfle,
Cymera di y dydd, y dydd!
Cymera di y dydd, y dydd!

Tyrd gyda mi a byw bob dydd.
Tyrd gyda mi a byw bob dydd.
Defnyddia bob eiliad i oleuo’r byd,
Defnyddia bob eiliad
I lenwi’r byd â hud, y byd â hud, â bud,
I lenwi’r byd â hud, â hud.

Dyma’r dydd, dyma’r dydd ti’n cael.

4 Likes

C76 “Y Byd Rhyfedd Shuffle” gan Warszawa


Gormod o waith
Does gen ti ddim arian
Newyddion yn drwg eto
Mae’r byd yn dod i ben

wel beth ti’n mynd i wneud?
mae gen i syniad i ti
awn ni i’r lle gorau yn y dre
a dawnsio’r noson i ffordd

tyrd i mewn, cana yn uchel
gwna y byd rhyfedd shuffle
paid a phoeni, cei hwyl
gwna y byd rhyfedd shuffle

tyrd i mewn, cana yn uchel
gwna y byd rhyfedd shuffle
paid a phoeni, cei hwyl
gwna y byd rhyfedd shuffle

4 Likes

C49 “Llanc Ifanc o Lyn” - Niwlgwyn

5 Likes
  • C63 “Byth isio gadael” gan Môr-forwyn
  • C70 “Cymera Di Y Dydd” gan Awyr Las
  • C76 “Y Byd Rhyfedd Shuffle” gan Warszawa

0 voters

there is no voting option for
“C49 llanc ifanc o Lyn”??

Well, no, there’s a note about it in the first post: this category was for original songs only.

There was a misunderstanding and we got one cover version of a traditional song - Llanc ifanc o Lyn, in fact.

So It cannot be in the competition, but this doesn’t make it less enjoyable!
So it’s hear anyway for everyone to listen. And you’re all free express your informal/unofficial appreciation by clicking on the “heart” in the post with the song - for the singer/player!

1 Like

sorry - I obviously didn’t read the whole post. :slight_smile:

1 Like