2020 Eisteddfod entries - Limerick

A limerick is a humorous poem consisting of five lines. The first, second, and fifth lines must have seven to ten syllables while rhyming and having the same verbal rhythm. The third and fourth lines should only have five to seven syllables; they too must rhyme with each other and have the same rhythm.

Task was writing a limerick in the standard pattern starting with:

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli

For the first time, there will be a “Celebrity Judge” (Mererid Hopwood), besides “People’s Choice" - as always.

After the entries, there is a survey where you can choose your favourite.

B6 (Limrig) gan Larry

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli
Mynd â trên credodd, at Kidwelly,
Ar ôl pryd o fwyd a
Phwdin, fe ddeffro’n sydyn
Darganfodd y Gorsaf Pwllheli.

1 Like

B9 (Limrig) gan Yn Y Cyfamser

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli,
Aeth i Sbaen am flwyddyn i ddathlu,
Ond gollodd ei gof,
‘naeth trafferth arno,
Dychwelodd ei adra ‘da’r heddlu.

1 Like

B13 “Menig yn Ddefnyddiol!” gan Nesta Hedyn

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli
Roedd am sefyll ar ei ben, felly
Dylai fod wedi gwisgo
Menig ar ei ddwylo
Nawr mae ganddo lawer o bothelli!

1 Like

B14 “Sospan Bach” gan Abertawe Swan

Roedd dyn bach rhyfedd o Llanelli
Doedd Joni ddim mynd i capeli
Achos cafodd e crafiadau
Ei frawd Dai wedi marwrhau
Ac y sosban bach yn dal i ferwi

1 Like

B27 “Annoeth” gan Bronynant

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli
Perchennog o lawer o gartrefi
Doedd o ddim yn doeth
Yn crwydro noeth
Heb nunlle i gadw ei allweddi

3 Likes

B29 “Y Gwrthrhyfelwr” gan Yr Hen Gythraul

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli
Yn anghredu mewn Corfid, a felly
Didodd “Er bod mae ‘na gorfod,
Mae gwisgo mwgwd yn ormod”
Dyna pam mae o’n sâl yn ei wely.

2 Likes

B57 (Limrig) gan Bronwen y Dŵr

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli,
Oedd isio ei wyliau ar Enlli.
Mi gollodd ei fap,
Ni weithiodd ei ap,
Ac yna cyrhaeddodd Y Gelli!

3 Likes

B59 “Wedi Gwisgo i Ganu” gan Dirgelwch Bywyd

Roedd dyn bach rhyfedd o Llanelli
Pwy allai ganu fel Shirley Bassey
Wrth wisgo ffrog wen
Gyda choron ar ei phen
Byddai’n canu ac yn golchi’r llestri

1 Like
  • B6 (Limrig) gan Larry
  • B9 (Limrig) gan Yn Y Cyfamser
  • B13 “Menig yn Ddefnyddiol!” gan Nesta Hedyn
  • B14 “Sospan Bach” gan Abertawe Swan
  • B27 “Annoeth” gan Bronynant
  • B29 “Y Gwrthrhyfelwr” gan Yr Hen Gythraul
  • B57 (Limrig) gan Bronwen y Dŵr
  • B59 “Wedi Gwisgo i Ganu” gan Dirgelwch Bywyd

0 voters

And another just for fun. Not a competition entry.

Roedd dyn bach rhyfedd o Lanelli
Wedi’i golli mewn bws yn Y Gelli.
Meddai’r gyrrwr “Clanethli”,
Nid rhywbeth i’w ddathlu.
Roedd yn bell i ddod nôl, iddo, felly.

3 Likes