2019 Eisteddfod entries - Welsh Prose Beginner

Prose entries of up to 200 words for people who have NOT YET started SSiW Course 3 (old) or Level 2 (new) or attended any Welsh for Adults classes beyond Mynediad.

Write a postcard to a friend about a trip you’ve made – real or imaginary

Cerdyn post gan Hafren Bont Rhyd

Annwyl Ffrind,
Dw i yma!
Roedd y daith yn gyflym, ond parhaodd 3 diwrnod. Mae’n cŵl, mi fedra i dal gwel Cymru o’r fan hon!
Nid oes awyrgylch. Mae’n greigiog iawn a diffrwyth ac yn edrych fel caws. Mae’n boeth yn y dydd a rhewi yn y nos.
Meddyliais gwelais dyn ar yr ffordd yma, ond nid wyf wedi gweld unrhyw un. Er hynny, dw i wedi gweld rhai hen olion traed.
Fodd bynnag, nes i cafarfod y Clangers. Dydyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Nes i ddim deall beth ddudon nhw. Dim ond chwibanu ydyn nhw. Mor rhyfedd!
Dyfalu lle ydy i? Mae hunny’n gywir, y lleuad! Dw i ddim yn siŵr os dw i isio dychwelyd i’r lleuad eto.
Edrychaf ymlaen at eich gweld pan gyrhaeddaf adref.

Hafren Bont Rhyd x

Cerdyn post gan Rhywun

Annwyl Pawb
Mae gen i amser heddiw y ysgrifenni cerddyn post wrtha ti…. On i’n mwynhau mynd i Gymru tri mis en ol. On i’n mynd efo fy teulu (fy gwr, ac eich ddeu hogan ni). I Ble oeddyn n’in mynd, a beth oeddyn n’in gneud? Llawer – dyna blant y chi!

Dw I’n cofio da iawn….
CAERGYBI: lle oedd yn byw fy Nain 100+ oeddyn yn ol
YNYS MON: lle on i’n mynd ar y tren pob Awst, vel hogan ifanc
MYFANWY: dw I’n licio gwrando (a canu) y can ‘na
RHOSNEIGR: oeddyn n’in arhos mewn gwesty yma
UCHELDRE: enw yr stryd lle oedd yn bwy fy Nain

ALLAN: pob dydd oeddyn n’in mynd allan – pwll nofio, parc, bingo, siopiau!
MYNYDD: on i’n cerddyd mewn Eyryri

BANGOR: lle dw i ‘di bod yn dysgu yn yr Brifysgol 40 oeddyn yn ol
YFED: llawer! Panad o de nei goffi… ar gwin ffrangeg a cwrw cymraeg yn yr tafarn
TRAETHAU: ar lan yr mor yn Bae Treaddur
HIRAETH: pob amser bof i’n dod yn Gymru, dwi’n teimlo yn hapus iawn! Medra i vynd eto ac eto yng Gymru: Mae Hen Wlad Fy Nhadau!

Hwyl am y tro

Rhywun…… xx

Vote here:

  • Rhywun
  • Hafren Bont Rhyd

0 voters

1 Like

Apologies if you’ve noticed and are correcting this, @dafyddyfelin, but you only have one voting options when there are two entries.

Well spotted and apologies! Hope its ok now

Dafydd

These entries are wonderful! For early learners, really good as well.

2 Likes

I completely agree with Margaret. Well done both of you, hard one to vote on.

I think we should all be allowed two votes…

1 Like