2019 Eisteddfod entries - Englyn milwr

A short 3-line poem, each line having 7 syllables and rhyming at the end.

To start you off, here’s your first line. Just create the next two and you’re done!

Wrth fynd am daith un diwrnod

Englyn milwr gan drygioni

Wrth fynd am daith un diwrnod
Gwylais haid o wylanod
Yn gyrru rhai crwbanod

Englyn milwr gan Aderyn Afon Chwyrn

Cyngerdd anifeiliaid

Wrth fynd am daith un diwrnod
Oedd cyngerdd byr hen cathod
Gweinwyd fel bwyd crwbanod

Englyn milwr gan YGathOfnadwy

Wrth fynd am daith un diwrnod
Weles i siarc a physgod
Rhyfedd ar awyren, t’mod?

Englyn milwr gan Gwrach Wrych Gwyllt

Wrth fynd am daith un diwrnod
Welais i goeden cryndod
Gwych! Teulu tylluanod

Englyn milwr gan Pam lai

Wrth fynd am daith un diwrnod
Weles i rhiwbeth hynod
Beth oedd o? Dim yn gwybod.

Englyn milwr gan Dimgobaithcaneri

Wrth mynd am daith un diwrnod,
Roedd Hwntw yn siarad Gog.
“Wel,” ddwedais i, “dyna od!”

Englyn milwr gan Pam lai arall

Wrth fynd am daith un diwrnod
Fy mysedd traed yn dywod
Hapusach na babandod

Englyn milwr gan Arthur Cog

Wrth fynd am daith un diwrnod
'Sgwennais i gerdd heb lofnod
Sy’n gorffen ag ebychnod!

1 Like

Englyn milwr gan Tomos Rhyfygus

Wrth fynd am daith un diwrnod
Yn damsang dail y gwaelod
Meddai “bydd hydref gormod.”

Englyn milwr gan Gobaith

Dw i’n gwybod dy gyfrinach
Ni fydd hi’n mynd ymhellach
Os ti’n rhoi ffi eitha fach.

Englyn milwr gan Seren y siriol o’r bryn uwchben yr eglwys

Wrth fynd am daith un diwrnod.
On i’n trio gweld tirnod.
Yn dilyn chwech asynnod.

Englyn milwr gan Cath fach ddu

Wrth fynd am daith un diwrnod
naeth gwŷr Groeg darganfod:
Mae’r byd yn grwn - am syndod!

Englyn milwr gan Madarch Hen

Wrth fynd am daith un diwrnod
Welais i gwpl o gathod
Yn cysgu yn y cysgod

Mewn breuddwyd braf o bysgod
Tra’r criwiau nôl o’r cychod
Ei beisgiad adre 'n barod.

Englyn milwr gan Does Dim Syniad

Wrth fynd am dro un diwrnod,
Gadawais y tŷ heb gathod
A pham? Dw i’n siŵr sa i’n gwybod!

Englyn milwr gan caru cath

Wrth fynd am daith un diwrnod,
Welais i saith o gathod
Yn bwyta saith o bysgod!

1 Like

Englyn milwr gan Cath ddu

Wrth fynd am daith un diwrnod
Gwneud cestyll yn y tywod
Dim dianc rhag plentyndod.

1 Like

Vote here:

 • drygioni
 • Aderyn Afon Chwyrn
 • YGathOfnadwy
 • Gwrach Wrych Gwyllt
 • Pam lai
 • Dimgobaithcaneri
 • Pam Lai arall
 • Arthur Cog
 • Tomos Rhyfygus
 • Gobaith
 • Seren y siriol o’r bryn uwchben yr eglwys
 • Cath fach ddu
 • Madarch Hen
 • Does Dim Syniad
 • caru cath
 • Cath ddu

0 voters

Wrth fynd am daith un diwrnod,
Daith i mi’n llawen syndod…
Medra i’r iaith 'ma chimod!

1 Like